Добавки с витамин C, замърсяването на въздуха и сърдечносъдово здраве

Отказ от отговорност

В това едноседмично проучване, ежедневната консумация на добавка с витамин C намаля систоличното кръвно налягане и намаля биомаркерите на възпаление и оксидативен стрес при възрастни, изложени на високи нива на замърсяване на въздуха в околната среда.

Добавки с витамин C, замърсяването на въздуха и сърдечносъдово здраве

Защо замърсяването е проблем?

Замърсяването на въздуха в околната среда е риск за общественото здраве и около 90% от населението на света живее в райони, в които замърсяването на въздуха превишава граничните стойности, определени от Световната здравна организация. Наред с други вредни за здравето ефекти, дългосрочното излагане на замърсяването на въздуха - по-специално на фини прахови частици в околната среда - се свързва с повишена заболеваемост и смъртност от сърдечносъдови заболявания.

Най-ефективният начин за смекчаване на здравните последици от фини прахови частици е да се ограничи излагането на замърсяване на въздуха и обществата да намалят вредните си емисии, но това не винаги е осъществимо на индивидуално ниво. По този начин хранителните режими, насочени към провъзпалителните и прооксидативните ефекти на фини прахови частици, биха могли да бъдат начин за намаляване на риска. Установено е, че хранителните добавки, например рибеното масло, предпазват от възпаление, оксидативен стрес и ендотелна дисфункция в резултат на излагането на фини прахови частици. витамин C е друга хранителна съставка с антиоксидантни свойства и е доказано, че подобрява кръвното налягане и други показатели за сърдечносъдово здраве.

Може ли допълнителният прием на витамин C да предпази от вредните сърдечносъдови и възпалителни ефекти на високото излагане на фини прахови частици в околната среда?

Изследването

В едно проучване, 58 здрави млади мъже и жени (на средна възраст 20 години) са приемали добавки с 2000 mg витамин C или плацебо (лимонена киселина) в продължение на 1 седмица, след което са получили алтернативното лечение след двуседмичен период на промиване.

Излагането на участниците на PM2.5 и PM10 е измервано ежедневно с помощта на уред за наблюдение на замърсяването на въздуха от местния отдел за опазване на околната среда.

Първичните резултати от проучването са били кръвното налягане (систолично, диастолично и пулсово налягане), биомаркерите на оксидативния стрес (каталаза, супероксид дисмутаза, малондиалдехид, глутатион пероксидаза), биомаркерите на възпалението (IL-6, TNF-α, CRP, IL-8), кръвните липиди (триглицериди, общ холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, аполипопротеин А, аполипопротеин В) и кръвната глюкоза. Всички резултати от проучването са измерени в началото и след всеки едноседмичен период на добавяне.

Резултатите

Средното дневно излагане на замърсяване на въздуха е 164.9 µg/m3 за PM2.5 и 327 µg/m3 за PM10.

В сравнение с групата на плацебо систоличното кръвно налягане е намалено с 3.4%, а пулсовото налягане - с 6% в групата на витамин C.

Приемът на витамин C намалява нивата на възпалителните биомаркери, включително IL-6 (-19.5%), TNF-α (-17.3%) и CRP (-34%), и повишава нивата на антиоксидантния ензим глутатион пероксидаза (+7.2%) в сравнение с плацебо групата.

Специфичният за пола анализ показа, че добавката с витамин C намалява систоличното кръвно налягане, пулсовото налягане, IL-6 и CRP както при мъжете, така и при жените. Само при жените добавката с витамин C повишава нивата на аполипопротеин В и глутатион пероксидаза, а само при мъжете добавката с витамин C намалява TNF-α.

Заключение

Това е първото проучване, което показва, че ежедневното приемане на витамин C може да бъде ефективен начин за намаляване на ефектите от излагането на фини прахови частици върху кръвното налягане, възпалението и оксидативния стрес при здрави млади хора. Някои клинични и епидемиологични данни свързват витамин C с намален риск от сърдечносъдови заболявания.

Колко високи са били нивата на фини прахови частици в това проучване в сравнение с "нормалните"? За справка, в САЩ през 2021 г. средната дневна експозиция на ФПЧ е била 8,5 µg/m3 за ФПЧ2,5 и 59,8 µg/m3 за ФПЧ10. Това означава, че резултатите от това проучване са наистина приложими за райони, където експозицията на ФПЧ е изключително висока.

Повечето от проучванията, изследващи как фините прахови частици влияят върху сърдечносъдовата система, са проведени върху животни и изолирани клетки. Тези изследвания са установили, че вдишването на фини прахови частици предизвиква възпалителна реакция в организма, която води до производството на реактивни кислородни форми и оксидативен стрес. Възпалителните цитокини и реактивни кислородни форми предизвикват свиване на кръвоносните съдове, причиняват ендотелна дисфункция, повишават кръвното налягане и нарушават автономната нервна система, което може да доведе до сърдечносъдови заболявания и да повиши риска от остри сърдечносъдови инциденти.

Няколко проучвания са установили, че краткосрочното повишаване на нивата на фини прахови частици в околната среда е свързано с увеличаване на хоспитализациите за сърдечна недостатъчност и други сърдечносъдови заболявания, а намаляването на фините прахови частици е свързано със съпътстващо намаляне на тези случаи. Две проучвания установяват, че вдишването на фини прахови частици на ниво от около 150 µg/m3 предизвиква артериална вазоконстрикция, повишаване на кръвното налягане и ендотелна дисфункция при здрави хора. С други думи, дори краткосрочното излагане на фини прахови частици носи значителен риск за здравето.

Предполага се, че витамин C влияе благоприятно върху сърдечносъдовото здраве чрез своите антиоксидантни и изчистващи свободните радикали свойства. Ефектът на витамин C става по-изразен при условия, в които възпалението и оксидативният стрес са повишени, като например при хора, изложени на високи нива на фини прахови частици. В проучване от 2010 година са открити доказателства, че ежедневният допълнителен прием на комбинация от 500 mg витамин C и 800 mg витамин Е нормализира нивата на оксидативен стрес при работници, изложени на високи нива на фини прахови частици, което подкрепя твърдението, че добавката с витамин C може да е от полза при хора, изложени на замърсен въздух.

Отказ от отговорност!
Този блог няма за цел да предоставя диагноза, лечение или медицински съвети. Съдържанието, предоставено в този блог, е само за информационни цели. Моля, консултирайте се с лекар или друг здравен специалист относно всякакви медицински или свързани със здравето диагнози или възможности за лечение. Информацията в този блог не трябва да се разглежда като заместител на съвет от медицински специалист. Твърденията, направени за конкретни продукти в този блог, не са одобрени за диагностициране, лечение или предотвратяване на болести!
Затвори


Този уебсайт анализира поведението на посетителите, т.е. използването на "бисквитки" за целите на измерване, оптимизиране и персонализиране на съдържанието. Партньорите ни за социални и анализи могат да обединяват тази информация с други данни, които вече имат. В Политика за поверителност можете да получите повече информация за това. Като продължавате да сърфирате в сайта, вие се съгласявате тази обработка на данните от оператора на сайта и трети страни да бъде оттеглена по всяко време за в бъдеще.
OK